De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Domein

Land- en tuinbouw en agribusiness

Kiemkracht

Kiemkracht heeft als motto “Nu en in de toekomst duurzaam, onderscheidend en financieel rendabel”

Kiemkracht is een publiek private samenwerking tussen het Productschap Akkerbouw en Innovatie Agro & Natuur. Dragende organisaties zijn LTO Nederland en de Nederlandse Akkerbouw Vakbond. Kiemkracht ontwikkelde projecten als Smartbot (robotica in de akkerbouw), Greenfertilizer en Lupinevarken.
Kiemkracht heeft recent de nieuwe innovatieagenda voor de periode 2015-2018 vastgesteld, die akkerbouwers en de daaraan gerelateerde ketens kan inspireren voor de toekomst. Het succes van Nederland als tweede agro-exporterend land moet niet leiden tot hetzelfde (iets beter) blijven doen; de focus moet liggen op de vraag hoe de sector zich in de toekomst blijvend kan onderscheiden. De gelijknamige flyer is een samenvatting van de uitgebreide innovatieagenda.
 

  • Overgedragen projecten Samen met andere partijen ontwikkelt Innovatie Agro & Natuur grensverleggende innovaties (game changers) en brengt deze naar een eerste praktijk. Hier ziet u de projecten die inmiddels aan andere partijen zijn overgedragen en door hen worden voortgezet.
  • Concept store De Concept store geeft toegang tot ideeën en projecten waar Innovatie Agro & Natuur aan heeft gewerkt, maar die om verschillende redenen uiteindelijk niet tot concrete projecten in de praktijk hebben geleid. Wel heeft in veel gevallen het projectidee invloed gehad op het denken over een thema of is er, op afstand van ons, een vervolg aan gegeven. Partijen zijn van harte uitgenodigd ermee verder te gaan. Innovatie Agro & Natuur deelt met deze partijen dan graag de kennis en netwerken bij deze ideeën en proje
 
Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken