De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Domein

Land- en tuinbouw en agribusiness

Courage

Courage heeft als motto: “Melkveehouderij in verbinding”

Stichting Courage is een initiatief van LTO Nederland en Nederlandse Zuivelorganisatie NZO. Courage richt zich op grensverleggende vernieuwingen in de melkveehouderij voor de lange termijn (lees: 2025). Courage doet dat samen met melkveehouders, wetenschappers, beleidsmakers, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Het werk wordt uitgevoerd in een 50/50 gefinancierde alliantie met Innovatie Agro & Natuur.
Binnen Courage is het centrale thema “Melkveehouderij in verbinding”. Dit omdat de melkveehouderij in Nederland alleen een gezonde toekomst heeft als deze in verbinding staat met en meerwaarde heeft voor de samenleving. Grote actuele projecten zijn op dit moment De Koeientuin, Autobordercollie en de game Superboer. 

Op de website van Courage treft u meer uitgebreide informatie aan.

  • Overgedragen projecten Samen met andere partijen ontwikkelt Innovatie Agro & Natuur grensverleggende innovaties (game changers) en brengt deze naar een eerste praktijk. Hier ziet u de projecten die inmiddels aan andere partijen zijn overgedragen en door hen worden voortgezet.
  • Concept store De Concept store geeft toegang tot ideeën en projecten waar Innovatie Agro & Natuur aan heeft gewerkt, maar die om verschillende redenen uiteindelijk niet tot concrete projecten in de praktijk hebben geleid. Wel heeft in veel gevallen het projectidee invloed gehad op het denken over een thema of is er, op afstand van ons, een vervolg aan gegeven. Partijen zijn van harte uitgenodigd ermee verder te gaan. Innovatie Agro & Natuur deelt met deze partijen dan graag de kennis en netwerken bij deze ideeën en proje
 
Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken