De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Domein

Land- en tuinbouw en agribusiness

SIGN

SIGN heeft als motto “Groen, geld, gezondheid en geluk”

Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) is een initiatief van LTO Glaskracht Nederland en heeft voor de uitvoering een alliantie met Innovatie Agro & Natuur.
SIGN werkt aan strategische innovaties ter versterking van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. SIGN richt zich hierbij op innovaties op zowel maatschappelijk als op productniveau. De focus ligt daarbij op arbeid ( de koppeling van arbeid met social media en gaming, gamification)). , marktgerichte innovaties en de sector in goede verbinding brengen met de samenleving Daarnaast evalueert SIGN het huidige innovatiesysteem in de tuinbouw met het oog op de omslag van een kostengedreven naar een toegevoegde waarde gedreven sector.

Op de website van SIGN treft u meer uitgebreide informatie aan.

  • Overgedragen projecten Samen met andere partijen ontwikkelt Innovatie Agro & Natuur grensverleggende innovaties (game changers) en brengt deze naar een eerste praktijk. Hier ziet u de projecten die inmiddels aan andere partijen zijn overgedragen en door hen worden voortgezet.
  • Concept store De Concept store geeft toegang tot ideeën en projecten waar Innovatie Agro & Natuur aan heeft gewerkt, maar die om verschillende redenen uiteindelijk niet tot concrete projecten in de praktijk hebben geleid. Wel heeft in veel gevallen het projectidee invloed gehad op het denken over een thema of is er, op afstand van ons, een vervolg aan gegeven. Partijen zijn van harte uitgenodigd ermee verder te gaan. Innovatie Agro & Natuur deelt met deze partijen dan graag de kennis en netwerken bij deze ideeën en proje
 
Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken