De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Medewerkers

Ir. M.H.A. (Marleen) van den Ham

Verwijzingen:

Functie: programmamanager
Aandachtsgebied: natuur, landschap en ruimte
Coördinator van het thema:: Natuur, landschap en ruimte
E-mail: m.van.den.ham@innonet.agro.nl
Telefoon: +31(0)70-3785692
+31(0)6-29578849

Ir. Marleen van den Ham (1973) studeerde bosbouw (interspecialisaties 'Westerse bosbouw' en 'recreatie en toerisme') aan de WUR. Na een jaar actief te zijn geweest als onderzoeker bij Alterra en anderhalf jaar werkzaam te zijn geweest als beleidsmedewerker ‘natuur en recreatie’bij Streekgewest Oostelijk Zuid-Limburg, is zij in 1999 in dienst getreden bij het Ministerie van LNV. Tot 2004 vormde zij bij de toenmalige regionale beleidsdirectie 'Zuidwest' (Zuid-Holland en Zeeland) een schakelpunt tussen de provincies en het Rijk voor de dossiers 'cultuurhistorie, recreatie en groengebieden'. Van maart 2004 tot en met maart 2009 werkte zij als senior beleidsmedewerker bij het team 'Ecologische Hoofdstructuur' van de LNV-directie Natuur. Daar heeft zij onder meer ervaring opgedaan op het gebied van de aanleg, de inrichting en het beheer van bos en natuur. Als dossierhouder 'nationaal bosbeleid' was Marleen onder andere verantwoordelijk voor de eerste fase van de implementatie van het EU-actieplan voor de bossen in Nederland. Als projectleider en voorzitter van de werkgroep 'biomassa uit natuur, bos, landschap en de houtketen' heeft Marleen aan de basis gestaan van een transitietraject waarin met restmaterialen (biomassa) groene grondstoffen grote hoeveelheden materialen, chemicaliën, (2e en 3e generatie) transportbrandstoffen, warmte en elektriciteit zullen worden geproduceerd.
Contactpersoon voor de projecten:

Biomassa als drager van het landschap

De kern van het project is om op regionale schaal biomassa in te zetten als krachtige drager van landschapsbehoud en landschapsontwikkeling.

Projecten binnen dit concept:

Wilgen en Kippen

Gezond met Groen

In het project Gezond met Groen wordt er gewerkt aan duurzame verbindingen tussen de natuursector en de zorgssector.

Naar nieuwe natuurverhalen

In 2018 wordt verwacht dat de Ecologische Hoofdstructuur gerealiseerd zal zijn. De EHS vormt dan een robuust netwerk dat Nederland in staat stelt diverse beleidsdoelstellingen te vervullen.

Projecten binnen dit concept:

Natuur verbindt

Nieuwe Economische Dragers

VoorNatuur

VoorNatuur is het innovatieplatform voor de natuur; een knooppunt voor mensen en organisaties die werken aan natuurinnovaties, altijd met meerwaarde voor de natuur zelf.
 
Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken