De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Dr.ir. A.D. (Dewi) Hartkamp

Verwijzingen:

programmamanager SIGN
glastuinbouw
E-mail: dhartkamp@ltoglaskracht.nl
Telefoon: +31(0)10-80084 06
+31(0)6-53131944

Dewi Hartkamp is sinds februari 2009 programmamanager van SIGN: Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland. Hartkamp ontwikkelt met SIGN grensverleggende concepten en jaagt vernieuwingen aan door spelers in het tuinbouwcluster en daarbuiten te verbinden. Daarvoor werkte Hartkamp bij: - SenterNovem o.a. secretaris van Glastuinbouw en Milieu (GlaMi) en Greenports NL; coordinator van 'Energie agrosectoren'; adviseur Pieken in de Delta (gebiedsgerichte economische versterking en innovatie) en ROB (Reductie overige broeikasgassen), initiatiefnemer/coördinator 'Positionering Account Landbouw'. - Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten als onderzoekscoordinator en beleidsmedewerker voedselveiligheid en biotechnologie (Commmissie Coëxistentie).
Contactpersoon voor de projecten:

iGreen (SIGN)

De uitdaging van dit project is om fraaie, draagbare luchtzuiveringsunits te maken die het gezicht niet verbergen maar juist tonen

Work is gaming! (SIGN)

Werken in de tuinbouw is schoon en prettig. Technologie speelt een steeds belangrijkere rol. De tuinbouwsector is een aantrekkelijke werkgever.
 
Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken