De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Verwijzingen:

Contactpersoon voor de projecten:

Greenfertilizer (Kiemkracht)

Greenfertilizer: zonnemelken voor een carbo-neutrale landbouw. Hernieuwbare energie van zon en wind voor lokale carbo-neutrale kunstmest en transportbrandstof voor de landbouw.

Lupine: goed voor u! (Kiemkracht)

Consumptie van lupine heeft een groot aantal gezondheidsbevorderende effecten. De meerwaarde van deze gezonde voeding kan ook in ketenverband gedeeld worden.

LupinSilver (Kiemkracht)

LupinSilver is het gezamenlijke project van maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven om te komen tot aantrekkelijke voedselproducten gebaseerd op het oeroude gewas lupine.

SmartBot (Kiemkracht)

Kleinschalige interconnected robotica kan bij het bietenrooien een mogelijke oplossingsrichting zijn voor een totale verandering van arbeid en agrologistiek binnen een bedrijf.
 
Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken