De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Medewerkers

P.T. (Peter) Oei

Verwijzingen:

Functie: programmamanager
Aandachtsgebied: glastuinbouw
Coördinator van het thema:: Land- en tuinbouw en agribusiness
E-mail: p.t.oei@innonet.agro.nl
Telefoon: +31(0)70-3785732
+31(0)6-51542882

Peter Oei is vanaf 2006 programmamanager glastuinbouw, en werkt nauw samen van SIGN. Oei jaagt met SIGN (Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland, verantwoordelijk is voor de sector glastuinbouw) vernieuwingen aan en verbindt daarvoor innovatieve tuinders, veiling, handel, bouwers, projectontwikkelaars en belangenbehartigers. Tot 2006 werkte Peter Oei 10 jaar voor Rabofacet en Rabobank Nederland. Zijn laatste functie daar was programmamanager bij het directoraat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Onder meer was hij verantwoordelijk voor energiemanagement, duurzaam bouwen, duurzaam inkopen, duurzaamheid bij Rabo Vastgoed, het Bodemsaneringsfonds en marketing van duurzame financiële dienstverlening naar het midden- en kleinbedrijf. Oei is oprichter van de Stichting Milieunet, adviesbureau voor natuur- en milieueucatie en de Stichting Onderwijs en Milieu. Als ideeënmens in hart en nieren is hij in zijn schaarse vrije tijd gespecialiseerd in de teelt van exotische paddestoelen als shiitake en Koningsoesterzwam. Hij gaf daar cursussen over bij ‘De Kleine Aarde’ en is schrijver van het boek ‘Mushroom Cultivation’ dat inmiddels zijn derde update beleefde.
Contactpersoon voor de projecten:

Greennest (SIGN/STIRR)

Het doel van dit project is om na te gaan of en hoe slimme combinaties van tuinbouw en gastvrijheidseconomie nieuwe business kunnen genereren.

Personalised Food

Aan de hand van iemands DNA bepalen welke voedingsstoffen iemand wel of juist niet moet eten om gezond oud te worden? Willen boeren, tuinders, patiënten en wetenschappers hierin samenwerken?
 
Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken