De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Organisatie

Introductie

Verwijzingen:

 

Innovatie Agro & Natuur

Innovatie Agro & Natuur ontwikkelt grensverleggende vernieuwingen in landbouw, agribusiness, voeding en groene ruimte en zorgt er voor dat die door belanghebbenden in de praktijk worden gebracht. Het gaat om innovaties gericht op duurzame ontwikkeling en met een focus op de langere termijn. Deze grensverleggende vernieuwingen probeert Innovatie Agro & Natuur in gang te zetten door het ontwikkelen van baanbrekende concepten die, eenmaal in praktijk gebracht, zorgen voor ingrijpende veranderingen.
 
Een concept is er op gericht om heel nieuwe perspectieven tot stand te brengen. Door het loslaten van vanzelfsprekendheden, zoals bij Tijdelijke Natuur. Door te werken vanuit zeer verstrekkende ambities, zoals bij antibioticavrije ketens of bij de projecten rondom de Noordzeevisserij. Of door een andere aanvliegroute te kiezen bij een vraagstuk zoals bij Markt voor Mest.

Ingrijpende veranderingen zijn niet door één enkele organisatie, ongeacht omvang, tot stand te brengen. Innovatie Agro & Natuur doet dit dan ook niet alleen.

Er is een bureau met een beperkt aantal medewerkers en een manager. Innovatie Agro & Natuur is actief met een omvangrijk netwerk aan partijen, waarin wisselende coalities maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, overheid en wetenschap deel van uit maken.

Innovatie Agro & Natuur valt sinds 1 januari 2015 onder de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Structuur Werkprogramma

Innovatie Agro & Natuur werkt aan projecten binnen drie domeinen: Land- en tuinbouw en agribusiness, Natuur, landschap en ruimte en Voeding. Voor de sectoren tuinbouw, melkveehouderij en recreatie/gastvrijheid werken we tevens aan een reeks onderwerpen in allianties met het bedrijfsleven, respectievelijk SIGN, Courage en STIRR.

 
Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken