De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Agrocentrum

Verwijzingen:

Het project

Vestiging van een grootschalig cluster van varkenshouderij en andere sectoren, zoals glastuinbouw, waarbij door samenwerking kringlopen worden gesloten.

In 2011 is het samenvattende rapport uitgebracht. Voorts is een bijdrage geleverd aan het debat over megastallen, onder andere in een gesprek met debatleider Hans Alders. Eventuele realisatie van dit concept is mede afhankelijk van de opstelling van politici en bestuurders. Na een lange periode van trekken en duwen heeft Innovatie Agro & Natuur dit project nu afgesloten. Het onderwerp schaalgrootte staat centraal in het nieuwe thema 'Schaal en vertrouwen'.

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

 

Partners

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken