De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Parels in het Landschap (SIGN)

Verwijzingen:

Het project

De glastuinbouw staat niet bekend om de toegevoegde waarde voor het landschap. De ambitie van dit project is dat de bevolking glastuinbouwgebieden in de toekomst als parels in het landschap ervaart.

Het project richt zich op nieuw te bouwen glastuinbouwcomplexen en gaat uit van hoogwaardige architectuur aan de rand van dergelijke gebieden. Met nieuwe ontwerpoplossingen zijn grote sprongen voorwaarts te boeken. Het doel is om een omslag te bereiken in de beleving van de ruimtelijke kwaliteit van glastuinbouwgebieden: glastuinbouw als verrijking van het landschap.

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken