De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Knooperven

Verwijzingen:

Het project

Op het platteland zijn twee belangrijke ontwikkelingen op gang gekomen: boeren stoppen en burgers trekken naar het platteland. Dit biedt zowel kansen op het vlak van de landschapsontwikkeling als het versterken van de agrarische structuur. Een verrassende en niet-alledaagse combinatie die door velen als onmogelijk wordt ervaren.

Middelgrote agrarische bedrijven beschikken over flink wat landbouwgrond en een erf met stallen en schuren. Het zijn deze bedrijven waarop het project Knooperven zich richt. Wanneer een middelgrote boer stopt, is zijn grond economisch aantrekkelijk voor boeren die juist willen uitbreiden. Het vrijkomende erf echter, is vaak te groot voor één individuele burger. Maar dankzij de omvang en unieke ligging biedt het erf wel volop mogelijkheden voor wonen en werken.

Het Knooperf is een ensemble van karakteristieke, soms monumentale bebouwing en nieuwbouw op de plek van in onbruik geraakte schuren en stallen. Deze voormalige
bedrijfsgebouwen bieden woon- en werkruimte aan meerdere huishoudens. De bedrijfsgebouwen worden binnen hun eigen omvang en verschijningsvorm, eventueel via herbouw, geschikt gemaakt voor bewoning en/of bedrijfsruimte. De nieuwe bewoners beschikken dan over een eigen huis en eigen grond naar wens. De rest van het erf is gemeenschappelijk eigendom. Het erf behoudt daarmee zijn eigen agrarische uitstraling.

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken