De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Gezonde partners: melkveehouder & dierenarts (Courage)

Verwijzingen:

Het project

Op het terrein van diergezondheid, dierwelzijn en gebruik van diergeneesmiddelen spelen de veehouder en zijn (of haar) dierenarts de hoofdrol. Zij nemen uiteindelijk de dagelijkse beslissingen die bepalend zijn voor het resultaat. Kan de dierenarts mede-resultaatverantwoordelijk gemaakt worden? Een verschuiving van inspanningsverbintenis naar resultaatgerichte inspanning.

In dit project willen we verkennen of er een wezenlijke wijziging van die relatie tussen veehouder en dierenarts mogelijk is en of die wijziging kan bijdragen tot een verbetering van de perspectieven van de individuele melkveebedrijven en de sector als geheel, zowel maatschappelijk als bedrijfseconomisch.

Lees hier de uitgangspunten voor dit onderzoek.


 

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Zie ook de website van Courage.

Partners

 

 
Domein: Land- en tuinbouw en agribusiness

Domein overzichtspagina

Terug naar de vorige pagina

Contactpersoon

Ing. C.K. (Carel) de Vries

Nieuws over dit project:

03-2015 - Partnership veehouder en dierenarts

Artikelen:

Onze blinde vlekken

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken