De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

VoorNatuur

Verwijzingen:

Het project

Privé of professioneel willen steeds meer mensen iets doen voor of met de natuur. Voor natuurorganisaties en overheden is deze betrokkenheid natuurlijk van groot belang. De bezoekersaantallen van natuurgebieden zijn nog altijd hoog maar er is wel een verminderd draagvlak voor bijvoorbeeld natuurbeleid. Ook door het teruglopen van inkomsten is het van belang manieren te vinden om deze betrokkenheid ook economisch in te zetten. Het is tijd voor een hernieuwde verbintenis tussen mens en natuur en te experimenteren met nieuwe vormen van betrokkenheid.

VoorNatuur is het innovatieplatform voor de natuur; een knooppunt voor mensen en organisaties die werken aan natuurinnovaties, altijd met meerwaarde voor de natuur zelf.
VoorNatuur stimuleert de concrete samenwerking tussen overheden, natuurorganisaties, betrokken ondernemers, burgers en onderwijs.

Innovatie Agro & Natuur nam het initiatief voor VoorNatuur en werkt samen met haar partners via verschillende concepten aan natuurinnovaties op het gebied van financiering, draagvlak en promotie:

  • Kado VoorNatuur
  • Crowdfunding VoorNatuur
  • Gids VoorNatuur
  • Data VoorNatuur
  • Gaming VoorNatuur

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 

 

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken