De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Gezond met Groen

Verwijzingen:

Het project

In het project Gezond met Groen wordt er gewerkt aan duurzame verbindingen tussen de natuursector en de welzijns/zorg/gezondheidssector. We streven naar een situatie waarin natuur zo veel mogelijk wordt ingezet om mensen preventief gezond te houden of na ziekte of via revalidatie weer gezond te maken. Dit doen we vanuit de ambitie een langjarige/duurzame relatie te laten ontstaan tussen zorginstellingen en terreinbeheerders, waarbij sprake is van wederzijdse meerwaarde.

 Het opnemen van ‘buiten’ in beweegprogramma’s, het doorverwijzen (op recept) naar groene behandelingen, het bereikbaar en bruikbaar maken van de groene ruimte door een op de diverse wensen en randvoorwaarden toegespitste inrichting en het erkennen en belonen van de aanbieders van de groene voorzieningen en arrangementen, dat zijn enkele opgaven die we in samenwerking met vele partijen uitwerken.

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 

 

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken