De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Floating Farm (Courage)

Verwijzingen:

Het project

Floating Farm is een zelfvoorzienende drijvende
boerderij. Hier wordt op een diervriendelijke en duurzame manier dagverse voeding (zuivel) geproduceerd. De productie is circulair: kringlopen van voedingsstoffen, energie en water worden zoveel mogelijk gesloten. Steden in deltagebie den met een strategische ligging aan het water en waterwegen tot diep in het stadshart zijn bij
uitstek geschikt voor deze drijvende high tech
oplossing.

Diervriendelijk, economisch verantwoord en dicht bij de consument. Zo brengen we mensen weer bewust in contact met de natuur en creëren we nieuwe verbindingen. Floating Farm is ontstaan uit een samenwerking van 3 partijen. Deze zijn:  Courage, UitJeEIgenStad en Beladon.

 

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Zie ook de website van Courage.

Partners

 

 
Domein: Land- en tuinbouw en agribusiness

Domein overzichtspagina

Terug naar de vorige pagina

Contactpersoon

Ing. C.K. (Carel) de Vries

Nieuws over dit project:

04-2015 - Visieboek Floating Farm overhandigd

Rapporten & Voortgangsrapportages:

Visieboek Floating Farm

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken