De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

BuitenBief

Verwijzingen:

Het project

Buitenbief combineert het beste van twee werelden:
de effici├źntie van de reguliere vleesproductie
en de landschapsbijdrage van vlees dat geoogst
wordt van nagenoeg in het wild levende kuddes
runderen die grazen in natuurgebieden.

De productie van BuitenBief vindt in beginsel plaats op terreinen die geen natuurbestemming hebben: het voegt dus hectares natuur toe aan het areaal reeds bestaande natuur. In ruimtelijk opzicht bevindt BuitenBief zich tussen hardcore landbouwareaal en hardcore natuurgebied. Bij een marktaandeel van 2,5% hebben we het over 20.000 ha extra natuurlijk landschap. Om de haalbaarheid te toetsen worden een of meerdere businesscases voor BuitenBief uitgewerkt. Daarin wordt onder andere gekeken naar criteria voor raskeuze, dichtheden, borgen van voldoende natuur- en landschapskwaliteiten, beschikbare gebieden in Nederland en keuze afnemer bepaald.

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 

 

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken