De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Herenboeren

Verwijzingen:

Het project

‘Herenboerderijen’ zijn moderne gemengde bedrijven die eigendom zijn van een voedselcoöperatie waarin consumenten zich hebben verenigd. Het voedsel wordt primair verbouwd voor de leden. Die huren hiervoor een professionele bedrijfsleider in die de boerderij gaat runnen. De Stichting Herenboeren die het initiatief heeft genomen voor de Herenboerderijen, gaat hiermee een paar stappen verder dan de meest voorkomende stadslandbouwprojecten: de relatie tussen producenten en consumenten wordt radicaal omgedraaid. De consument zit volledig aan de knoppen en de producent is in dienst van een community van consumenten. Grotere betrokkenheid van consumenten wordt daarbij gecombineerd met het vakmanschap van een deskundige bedrijfsleider. De vraag is of een dergelijk model een alternatief kan vormen voor de huidige situatie in de landbouw, waarbij – door de eenzijdige nadruk op kostprijsefficiëntie – bijna niets meer verdiend wordt en er geen ruimte is voor echte innovatie. Een Herenboerderij die een betaalbaar pakket voedingsmiddelen kan leveren, kan voor sommige consumenten aantrekkelijk zijn om in te investeren, omdat ze meer binding krijgen met het voedsel dat ze eten en omdat ze op die manier een bijdrage kunnen leveren aan verduurzaming van hun voedsel.

Een eerste concreet initiatief voor een Herenboerderij is genomen in Boxtel, maar ook in andere plaatsen is belangstelling getoond om dit concept te gaan uitproberen. De ambitie van Stichting Herenboeren is om enkele honderden Herenboerderijen op te zetten in Nederland en zelf te faciliteren op het gebied van juridische borging, financiën, logistiek en technische ondersteuning.

Innovatie Agro & Natuur wil bijdragen aan de ontwikkeling van het idee van Herenboerderijen. Hierbij is de eerste vraag of een dergelijk model financieel en organisatorisch haalbaar is. Een volgende stap kan zijn om op verschillende plaatsen in Nederland te gaan experimenteren met deze nieuwe organisatievorm en hiervan te leren.

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken