De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

KrugerparkNL

Verwijzingen:

Het project

Het overdag recreëren in de natuur wordt in ons land door vrijwel iedereen geaccepteerd of zelfs toegejuicht. Daar staat tegenover dat overnachten in de natuur als onwenselijk en schadelijk wordt beschouwd. Dit met uitzondering van beperkte kampeervoorzieningen en wat boswachtershuisjes. In het project KrugerparkNL draaien we deze gedachte om, en gaan we er van uit dat recreatief verblijven (overnachten) in de natuur – mits goed aangepakt – juist heel positief is. Wat we voor ons zien is dat er in Nederland op een aantal plekken resorts met lodges gebouwd worden in grote en ook voor internationale toeristen aantrekkelijke natuurgebieden. De tijdelijke bewoners van de lodges verblijven in een unieke en natuurlijke omgeving en kunnen via game-drives bezoeken brengen aan de natuur buiten het resort. Een (groot) deel van het beheer van de natuur komt voor rekening van de exploitant van de lodges, die in ruil daarvoor ook medezeggenschap krijgt over inrichting en beheer van de natuur. Uiteraard binnen vooraf overeengekomen kaders ten aanzien van de kwaliteit.

Om gevoel te krijgen of het project haalbaar is, en ook te bezien welk soort informatie partijen nodig hebben om te kunnen besluiten of ze hier mee aan de slag willen, is besloten te starten met een inhoudelijke en financiële uitwerking voor de Oostvaardersplassen. Deze tussenrapportage is beschikbaar. Belangrijkste conclusie is dat in dit gebied meerdere innovatieve verblijfsconcepten inhoudelijk en financieel haalbaar zijn, en dat er ruim voldoende opbrengsten worden gegenereerd om mogelijke kleine negatieve natuureffecten aan te pakken.

Hoe eerder begonnen wordt met realisatie van dit project ergens in Nederland, hoe liever het ons is. En initiatieven willen we ook graag ondersteunen. Dus meld u bij de projectleiders:

 

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 

 

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken