De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Wilgen en Kippen

Verwijzingen:

Innovatie Agro & Natuur koppelt waar mogelijk diverse maatschappelijke omslagen aan elkaar. In het project 'kiplekker onder de wilgen' wordt samenwerking gerealiseerd tussen ecologische kippenhouders en producenten van duurzame energie uit houtige biomassa (met name wilgen). Via enkele praktijkpilots wordt verkend wat de optimale inrichting is voor de uitloop van pluimvee. Kippen vinden in de wilgen beschutting tegen zon en regen en tegen bijvoorbeeld roofvogels. Ook vinden de kippen extra, gevarieerd voedsel in de vorm van insecten die op de wilgen voorkomen. Kippenhouders kunnen met dit project voorsorteren op Eu-regelgeving die op dit vlak wordt ontwikkeld. De wilgenscheuten worden periodiek geoogst en leveren dan, samen met houtige biomassa uit restmaterialen van het beheer van natuur en landschap, grondstoffen voor de biobased economy. Door bij biologische kippenhouders houtige biomassa te produceren, wordt een extra impuls gegeven aan de totstandbrenging van constante hoeveelheden biomassa, waarmee tot een goede samenwerking kan worden gekomen tussen de natuursector en producenten van duurzame energie en andere toepassingen in de biobased economy.

 

wilgenplantage

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken