De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Amazing Grazing (Courage)

Verwijzingen:

Het project

De weidende koe is een Nederlands icoon. Zij is beeldbepalend voor de Nederlandse melkveehouderij en van groot belang voor haar maatschappelijk draagvlak en de afzet van zuivel. De trend is echter dat weidegang afneemt door automatisch melken, schaalvergroting en nadruk op hoge efficiënties. Het concept “Amazing Grazing” wil deze opstaltrend keren.
Maar om deze te doorbreken is een 'change of minds' nodig. Nieuwe visie en ambitie voor weidegang in combinatie met hoogwaardig vakmanschap en modern, toekomstgericht ondernemerschap zijn daarvan de kern. Nieuwe kennis, kunde en techniek zijn hierbij onmisbaar. Er is een "weidegangbeweging" nodig onder melkveehouders, agribusiness, kenniswerkers, onderwijs en betrokken outsiders.

amazing-grazing

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Zie ook de website van Courage en Amazing Grazing.

Partners

 

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken