De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Kraamschap/NieuwVers

Verwijzingen:

Het project

Het is voor voedselproducenten moeilijk om innovatieve producten op de schappen van de grote retailers te krijgen. Schapruimte is kostbaar en vaak moeten producenten veel geld betalen om überhaupt toegang tot het schap te krijgen. Kleine, innovatieve producenten hebben die middelen niet.

Met het project Kraamschap werkt Innovatie Agro & Natuur samen met Stichting Foodlog, Urgenda, LLTB, LTO-Noord en Food and Nutrition Delta aan een aanpak om nieuwe, innovatieve producten van veelal kleine producenten op het schap te krijgen. Het idee is om binnen een bestaand retailkanaal een 'Kraamschap' te maken voor innovatieve producten. Social media en journalisten spelen een belangrijke rol bij de selectie van producten die op het Kraamschap mogen. Resultaten worden gecommuniceerd via het platform 'Nieuwvers' en via het discussieplatform Foodlog. Retailers zijn geïnteresseerd omdat ze zich hiermee in de markt kunnen onderscheiden. Consumenten krijgen de kans om nieuwe producten uit te proberen. Bij gebleken succes kunnen de producten worden opgenomen in het reguliere assortiment en kan de innovatie worden versneld.
Daarnaast werkt Innovatie Agro & Natuur samen met Urgenda aan een grotere consumentenbetrokkenheid bij bestaande producten en bij duurzaamheidsinspanningen van producenten. Consumenten kunnen zo daadwerkelijk een actieve rol gaan spelen bij de noodzakelijke verduurzaming. Dit moet kennis opleveren over welke aspecten van productwaarden consumenten mede-eigenaarschap willen nemen. Het kan dan een model opleveren waarmee de communicatie tussen producent en consument over het productieproces vorm krijgt én dat ertoe leidt dat consumenten en producenten samen de lat voor duurzaamheid en gezondheid steeds hoger leggen. De resultaten worden gedeeld via www.nieuwvers.nu.

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken