De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Natuur verbindt

Verwijzingen:

Een belangrijke voorwaarde voor behoud en ontwikkeling van bestaande en nieuwe natuur is een grote mate van draagvlak bij burgers en bedrijven. Daarom zijn verbindingen nodig tussen de natuursector en andere sectoren en moeten burgers mogelijkheden krijgen zelf initiatieven te ontplooien. Met andere woorden: beleving en benutting als dragers voor natuurbehoud.

In Panorama Natuur hebben jongeren een toekomstvisie voor natuur geschreven. Eén van de uitwerkingen van deze visie is dat deze Young Professionals in het project Groen Beter Best de natuursector gaan verbinden met de zorgsector.

In 'Natuurlijk samen' bouwt Innovatie Agro & Natuur samen met Brand Ambassadors en Royal Haskoning/DHV een digitaal platform dat informatie over onze groene leefomgeving laagdrempelig en vraaggericht beschikbaar maakt en dat zorgt voor verbinding tussen burgers en alle omgevingspartijen: overheden, terreineigenaren en -beheerders, horecaondernemers, maneges en andere bedrijven uit de sector ‘Recreatie en Toerisme’, maar ook andere takken van het bedrijfsleven, belangengroeperingen, koepelorganisaties.

Nieuwe verbindingen met burgers en bedrijven vragen ook om nieuwe manieren van communicatie. Arjan Klopstra verkent voor Innovatie Agro & Natuur welke Apps er in Nederland bestaan (en nog ontbreken) op het gebied van natuur. Tevens wordt in beeld gebracht of er inspirerende voorbeelden zijn van Apps uit anderen sectoren en van groene Apps uit het buitenland.
Probos brengt de bestaande mogelijkheden voor crowdfunding in beeld, daarbij geïnspireerd door andere sectoren en buitenlandse natuursuccessen.
 

 

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken