De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Sportfruit/Fruit4Sport

Verwijzingen:

Het project

Hoe kun je voedselproductie weer dichter bij mensen brengen en tegelijkertijd sporters gezonder later eten? Dat is de centrale vraag bij het project Sportfruit, dat ook bekend staat onder de hippere titel Fruit4Sport. Dit concept is ontstaan uit het project Steden van Fruit en Honing, waarbij gezocht is naar mogelijkheden om voedselproductie terug te brengen in de dagelijkse leefomgeving.
De eerste pilot voor het project Fruit4Sport is inmiddels gerealiseerd in Amsterdam op de 40 ha grootte open sportaccommodaties van Middenmeer en Voorland in de Watergraafsmeer, waar 23 sportverenigingen zijn gevestigd. Amsterdam stadsdeel Oost omarmde het ideeëngoed en stelde haar terrein als eerste beschikbaar. Kenmerkend aan Middenmeer en Voorland is het open parkachtige karakter. Een gedeelte van de groenvoorziening rond sportvelden is in het voorjaar van 2012 ingericht met diverse geschikte fruitbomen en -struiken (fase 1). In totaal zijn er 216 fruitbomen en 510 heesters geplant, waaronder peren, appels, notenbomen, hazelnoten en blauwe bessen. De gekozen rassen zijn minder gevoelig voor ziekten en plagen en eenvoudig in het onderhoud.
In fase 2 dat in de tweede helft van 2012 wordt uitgevoerd, worden de sportverenigingen benaderd, alsmede de bedrijven die om het sportpark heen liggen. De eerste signalen vanuit verenigingen en bezoekers zijn erg positief. De vraag is in welke mate zij willen participeren in het beheer van de fruitbomen en -struiken en hoe zij gebruik willen maken van de oogst die er af komt. Doel is dat enkele verenigingen de fruitbomen en -struiken gaan adopteren en het fruit actief gaan gebruiken in hun eigen kantine. Het mooiste zou zijn als deze verenigingen vervolgens ook in de rest van het jaar fruit aanbieden in hun sportkantines.

De pilot in Amsterdam is met name bedoeld om te leren in de praktijk. Waar lopen we tegen aan bij alle participatievormen, welk productiesysteem leent zich het best, welke veranderingen treden er op onder fruitconsumptie en levert het project een bijdrage aan het eetpatronen en een meer gezonde levensstijl? De opgedane kennis is direct inzetbaar bij verenigingen en sportparken die ook met Fruit4Sport aan de slag willen.

Fruit4Sport is een gezamenlijk initiatief van Innovatie Agro & Natuur en Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO), onderdeel van Wageningen UR. Het project wordt verder vormgeven in samenwerking met het platform Maatschappelijk Verantwoord Verenigen Nederland (MVV), stadsdeel Oost, bedrijfsleven en de aanwezige verenigingen en teams.

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken