De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Leisure hotspots competitie

Verwijzingen:

Het project

STIRR en Innovatie Agro & Natuur willen vernieuwing en innovatie in de sector Vrije Tijd en Toerisme aanjagen met als doel te komen tot een economisch beter functionerende sector die ook maatschappelijke meerwaarde heeft. Er is in lijn met de Toekomstagenda Vrije Tijd en Toerisme gekozen om aan de slag te gaan met ‘Leisure Hotspots’. Onder Leisure Hotspots verstaan we regio’s (clusters) met toeristische producten en productiewijzen die gewaardeerd worden door bezoekers en gasten, waar innovatief gewerkt wordt en toerisme tot de beleidsprioriteiten behoort. Door het organiseren van een competitie Leisure Hotspots willen we de innovatie stimuleren. Het idee om dat via een competitie te doen is afkomstig uit de logistiek.

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.
 
Zie ook de website van STIRR

Partners

 

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken