De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Smart Dairy Farming (Courage)

Verwijzingen:

Het project

Dit projectidee is een uitvloeisel van Cowfortable. Hierin is een verkenning verricht naar de perspectieven die sensortechnologie biedt voor het bewaken en verbeteren van de gezondheid en het welzijn van koeien in grootschalige systemen. Aanleiding is de notie dat in grootschalige systemen de beschikbare arbeidstijd, ofwel de aandachtstijd per dier, en mede daardoor de tolerantie voor zieke dieren, sterk afneemt. Dit leidt op grote bedrijven in bijvoorbeeld Amerika tot zeer hoge vervangingspercentages.

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Zie ook de website van Courage.

Partners

 

 

 
Domein: Land- en tuinbouw en agribusiness

Domein overzichtspagina

Terug naar de vorige pagina

Contactpersoon

Ing. C.K. (Carel) de Vries

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken