De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Koeientuin (Courage)

Verwijzingen:

Het project

De koeientuin is een uitvloeisel van het project ‘Cowfortable’ en is gebaseerd op de daar geschetste probleemstelling. Het betreft een nieuw integraal ontwerpprincipe voor het huisvesten van melkvee, waarbij de biologische behoeften van de koe en de maatschappelijke waardering de belangrijkste vertrekpunten zijn.

 Deze zijn vertaald naar zes ontwerpprincipes:

  • Buiten = binnen; een zo natuurlijk mogelijke koeienverblijf, compleet met beplanting
  • Meer ruimte, comfort en bewegingsvrijheid voor de koe
  • In harmonie met de landschappelijke omgeving
  • Fraai kijkspel voor burgers; open en toegankelijk
  • Concurrerende kostprijs
  • Minimale ammoniakemissie

Deze ontwerpprincipes moeten eraan bijdragen dat de zich ontwikkelende melkveehouderij niet van de samenleving af beweegt, maar juist ernaartoe. Van publieke vervreemding naar publieke attractie.
Een cruciaal onderdeel van ‘De Koeientuin’ is het vloersysteem, omdat de stal geen ligboxen bevat.

Lees meer over:

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Zie ook de website van Courage en Koeientuin.

Partners

 

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken