De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Biomassa als drager van het landschap

Verwijzingen:

Het project

Biomassa op regionale schaal inzetten als krachtige drager van landschapsbehoud en landschapsontwikkeling. Dat is de kern van dit concept waarvoor een eerste oriëntatie gestart is.

Biomassa wordt daarbij benut als grondstof voor een productieketen waarin een opeenvolging van hoogwaardige grondstoffen, (transport-) brandstoffen, energie en warmte geproduceerd wordt. Voor boeren en andere beheerders van het landschap zou deze optie zowel onder de huidige condities als na aanpassing van het bouwplan aanvullende inkomsten kunnen opleveren. Aanvullend zou hiermee ook biomassa vanuit de stedelijke kernen een hoogwaardigere toepassing kunnen krijgen. Voor de bewoners kan hiermee door een gedeeltelijke omschakeling naar duurzaam energiegebruik, het begrip duurzaamheid een concretere betekenis krijgen. In mentaal opzicht kan het de verbinding van burgers met het hun omringende landschap versterken. Daarmee kan het draagvlak voor behoud en ontwikkeling van dat landschap verder versterkt worden. De revenuen van de biomassa of de besparingen op het reguliere onderhoud vloeien - al dan niet via een gebiedsfonds - terug in het landschap. Tevens leveren de resultaten van dit concept een bijdrage aan de doelstellingen voor duurzame energie en de biobased economy.

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken