De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Klimaatneutrale melkveehouderij (Courage)

Verwijzingen:

Het project

Kunnen de drie sporen emissiereductie, energieproductie en koolstofvastlegging tezamen van de melkveehouderij een klimaatneutraal bedrijf en een klimaatneutrale sector maken?

En hoe zou dit beeld er dan voor de verschillende typen melkveebedrijven concreet uit kunnen zien? Wanneer over de voorgaande drie sporen meer bekend is, kan op basis daarvan een integrale toekomstvisie/concept voor een klimaatneutrale melkveehouderij worden beschreven. Dit project kan enerzijds het publieke debat voeden en anderzijds agenderend zijn voor onderzoek en projectontwikkeling. Dit project is in ontwikkeling.

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Zie ook de website van Courage.

Partners

Partners zijn nog niet bekend. 

 
Domein: Land- en tuinbouw en agribusiness

Domein overzichtspagina

Terug naar de vorige pagina

Contactpersoon

Ing. C.K. (Carel) de Vries

Rapporten & Voortgangsrapportages:

Conceptwijzer 'Bacteriën ruimen methaan op'

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken