De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Nabij Groen

Verwijzingen:

Het project

 

Het project "Nabij Groen" beoogt het door zelfsturing verbeteren van de kwaliteit van het buitenleven in de woonomgeving.

Je goed en gezond voelen wordt bepaald door meer dan alleen je medische gezondheid. Een prettige woonomgeving waar jong of oud, ziek of fit zich prettig, waardig en nuttig voelt, draagt bij aan je gezond voelen, gezond zijn en aan de kwaliteit van leven. Zelf en samen invloed uitoefenen op je woonomgeving kan daarom preventief en curatief werken.
Bewoners bepalen op basis van zelf gekozen/ervaren parameters de kwaliteit van hun buurt. Door zelf aan de slag te (kunnen) gaan, verbeteren en veranderen de bewoners hun buurt op een manier die bij de buurt past op dat moment en in die omstandigheden. Om te kunnen handelen is nieuw samenspel tussen professionals (werkzaam bij o.a. gemeente, woningbouwvereniging, welzijnsorganisatie en projectontwikkelaar) en bewoners nodig. Een samenspel dat nieuwsgierigheid en vertrouwen als basis heeft. Dit project beoogt te komen tot echte samenwerking tussen bewoners en professionals. Het moet leiden tot meer zelfsturing waarbij samen leven het uitgangspunt is.
Dit is een spin-off van het project "Gezondheid zonder Grenzen".

 

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 

 

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken