De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Antibioticavrije Ketens

Verwijzingen:

Het project

De ambitie van dit project is het ontwikkelen en implementeren van een antibioticavrije productiemethode op varkens- en vleeskuikenbedrijven in een samenwerkende keten van bedrijven. Dit om een wenkend perspectief te ontwikkelen voor de sectoren en een trendbreuk in denken en doen.

Het project is gericht op het uitbannen van preventief gebruik van antibiotica, het uitbannen van koppelmedicatie en het realiseren van een transparant gezondheidsmanagement gericht op het voorkomen van ziekten, het verminderen van stress en het verbeteren van de weerstand bij de dieren. Om dit concept te realiseren is een samenwerkende en op diergezondheid sturende productieketen noodzakelijk. Afspraken in ketenverband en economische prikkels zullen de veehouder moeten ondersteunen om het gebruik van antibiotica uit te kunnen bannen.

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie "Nieuws over dit project" in de rechterkolom.
 

Partners

 

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken