De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

BGG: Wintertuin in Amsterdam

Verwijzingen:

In het project Crystal Court van Tangram Architekten werd de ruimte tussen 36 unieke woningen in Amsterdam gevangen in glas, waardoor een semi-buitenklimaat is ontstaan. De overkapte ruimte zorgt naast comfort voor energiebesparing door zijn isolerende effect. Een mooi voorbeeld van de eenvoudige toepassing van Bouwen met groen en glas.

In de overkapte ruimte scheppen vijverpartijen afstand tussen de woningen. De vijvers veraangenamen tevens het beeld en werken als natuurlijke luchtbevochtiger. De omsloten semi-openbare ruimte vervaagt de grenzen tussen begrippen als ‘interieur’ en ‘exterieur’. De beplanting bestaat vooral uit inheemse soorten als de grote en kleine lisdodde, de gele lis en de dotterbloem. De open verbinding met de omgeving trekt naar verwachting eenden en kikkers naar de waterpartij. Zo ontstaat spoedig een volwaardig biotoop.

Meer informatie: Uitgeverij Aeneas.

 
Domein: Land- en tuinbouw en agribusiness

Domein overzichtspagina

Terug naar de vorige pagina

Contactpersoon

P.T. (Peter) Oei

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken