De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Naar nieuwe natuurverhalen

Verwijzingen:

Het project

De afgelopen tijd is er veel discussie onstaan over de EHS: over de snelheid van realisatie, de omvang en de wijze van beheer. Natuur is een kwetsbaar goed. Kwetsbaar op grond van biotische en abiotische factoren, maar ook omdat natuur voor haar voortbestaan grotendeels afhankelijk is van overheidssubsidies en daarmee van politieke prioriteiten. En die worden weer bepaald door de betrokkenheid van burgers.
Steeds meer blijkt dat de natuurbeleving van mensen en het natuurbeleid in Nederland uit elkaar groeien, waardoor het draagvlak voor natuur afkalft. Zonder draagvlak is het natuurbeleid kwetsbaar, en daarmee ook de natuur.
Het Nederlandse natuurbeleid heeft dringend behoefte aan een nieuw natuurverhaal met een stevige maatschappelijke basis.

Lees meer over:

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 

 

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken