De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Stadslandbouw

Verwijzingen:

Het project

In dit project staat niet slechts de voedselproductie van de landbouw centraal, maar de veel bredere vraag welke nieuwe verbindingen er kunnen worden gelegd tussen stad en platteland. Uitgangspunt daarbij is dat de potenties van de landbouw volop worden benut. Bovendien is de omslag aan de orde van aanbod- naar vraagsturing.

In de landbouw staat traditioneel aanbodsturing centraal. De individuele ondernemer heeft doorgaans weinig invloed op de vraag. Bovendien worden landbouwmarkten gekenmerkt door een groot aantal aanbieders. Ketens worden gekenmerkt door een groot aantal producenten en een groot aantal consumenten. De uitdaging is om het ontwerp voor stadslandbouw vraaggestuurd te ontwikkelen. Dat betekent dat een scherpe vraagarticulatie vanuit de stad de basis zal vormen voor het ontwerp. Daarbij zullen ook nieuwe functies van de landbouw aan bod komen, zoals de vraag welke bijdrage de landbouw kan leveren op het vlak van interculturele integratie. Ook nieuwe mogelijkheden in de relatie tussen landbouw en kunst zullen worden verkend.
In plaats van concentratie op deelontwerpen en deelinitiatieven ligt de uitdaging in een integraal ontwerp voor het gehele gebied. De vernieuwing zal met name institutioneel van karakter zijn. Het gaat om nieuwe organisatievormen, zodat uiteindelijk sprake zal zijn van een zelfstandige structuur waarin vormen van stadslandbouw zowel organisatorisch als financieel onafhankelijk van de overheid kunnen functioneren. Binnen deze overkoepelende structuur zal ruimte zijn voor individueel ondernemerschap. Ook dat wijkt af van de huidige ontwikkeling, waarin veelal sprake is van min of meer op zichzelf staande initiatieven en projecten. Er worden twee projecten uitgevoerd:

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken