De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Zuivelnatuur (Courage)

Verwijzingen:

Het project

Het areaal natuurterreinen in Nederland groeit gestaag. De kosten voor het beheer stijgen navenant. Het is van belang om nieuwe economische dragers te ontwikkelen voor het beheer en onderhoud van natuurterreinen, zeker nu de overheidsmiddelen schaars zijn.

De gedachte is dat dit kan door de productie van exclusieve voedingsproducten. Door unieke productkwaliteiten (smaak) te koppelen aan unieke productiemethoden en -omstandigheden (verhaal en imago), krijgen de producten een onderscheidende belevingswaarde. Natuurbeheer wordt zo deels gefinancierd uit de markt. Natuur wordt dan een bron van commerciële toegevoegde waarde. Agrarisch ondernemerschap (en daarmee de agrarische cultuur) verwerft een nieuwe sleutelrol in het beheer van waardevolle cultuurlandschappen en natuurgebieden. Consumenten c.q. de leden/donateurs van natuurorganisaties worden op een nieuwe manier, door een commercieel zuivelproduct, verbonden met natuurbeheer en met de melkveesector. Er wordt op deze wijze een ‘community’ ontwikkeld waarbij alle belanghebbenden (producenten, verwerkers, consumenten) gezamenlijk het concept ontwikkelen. Zo ontstaat een uniek ketenconcept waarbij de waardecreatie van ‘gras tot glas’ transparant wordt gemaakt.

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Zie ook de website van Courage.

Partners

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken