De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Datagarden (SIGN)

Verwijzingen:

Het project

Het gaat hier om het combineren van functies uit heel andere sectoren en benutting van restwarmte, bijvoorbeeld een datacentrum in een tuinbouwgebied en energieuitwisseling met de tuinbouw.

Voor een datacentrum in de Wieringermeer zijn alle vergunningen rond, maar is er nog geen gebruiker. Voor Rijssenhout heeft zich wel een gebruiker aangediend, maar lukte het niet de bestemmingsplannen tijdig aangepast te krijgen. Marktpartijen kennen de mogelijkheden, de kunst is partijen met elkaar te verbinden. Dat is nu verder aan Parthenon zelf.

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.  

 Partners

 

 

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken