De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Grassa! (Courage)

Verwijzingen:

Het project

Soja is de belangrijkste grondstof in veevoer voor melkkoeien. Soja is relatief duur, een belangrijke bron van fosfaat- en stikstofvervuiling en in toenemende mate genetisch gemanipuleerd. Bovendien krijgt de teelt van soja een steeds slechtere naam vanwege ontbossing, afname van biodiversiteit, erosie en verdrijving en uitbuiting van kleine en landloze boeren in Zuid Amerika.

Tegenover de import van soja-eiwit staat in een aantal regio’s een toenemend overschot aan gras dat onvoldoende tot waarde kan worden gebracht. Dit grasoverschot is enerzijds een gevolg van de door de mestwetgeving afgedwongen extensivering, en anderzijds door de groei van het areaal (natuur)graslanden.
‘Grassa!’ richt zich op het raffineren van dit laagwaardige grasoverschot tot een eiwitconcentraat dat bijvoorbeeld sojaschroot kan vervangen en een vezel die toepassing kan vinden in bijvoorbeeld de papierindustrie. Grasraffinage kan zo bijdragen aan het verduurzamen van de veehouderijsector en het creëren van nieuwe economische perspectieven voor de teelt van gras.

Zie ook de website www.grassanederland.nl.

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Zie ook de website van Courage.

Partners

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken