De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Projecten

Natuur, landschap en ruimte

Verwijzingen:

Biomassa als drager van het landschap

Biomassa als drager van het landschap

De kern van het project is om op regionale schaal biomassa in te zetten als krachtige drager van landschapsbehoud en landschapsontwikkeling.

Projecten binnen dit concept:

Wilgen en Kippen

BuitenBief

BuitenBief

Buitenbief combineert het beste van twee werelden: de efficiëntie van de reguliere vleesproductie en de landschapsbijdrage van vlees dat geoogst wordt van nagenoeg in het wild levende kuddes runderen
Gezond met Groen

Gezond met Groen

In het project Gezond met Groen wordt er gewerkt aan duurzame verbindingen tussen de natuursector en de zorgssector.
Knooperven

Knooperven

Dit project biedt de mogelijkheid twee schijnbaar onverenigbare ontwikkelingen te combineren: landschapsontwikkeling en schaalvergroting voor boerenbedrijven.
KrugerparkNL

KrugerparkNL

In het project Krugerpark.nl gaan we er van uit dat recreatief verblijven (overnachten) in de natuur – mits goed aangepakt – heel positief is.
Naar nieuwe natuurverhalen

Naar nieuwe natuurverhalen

In 2018 wordt verwacht dat de Ecologische Hoofdstructuur gerealiseerd zal zijn. De EHS vormt dan een robuust netwerk dat Nederland in staat stelt diverse beleidsdoelstellingen te vervullen.

Projecten binnen dit concept:

Natuur verbindt

Nieuwe Economische Dragers

Natuurthemaparken

Natuurthemaparken

Is een project dat zowel de natuurbeleving op eigentijdse wijze intensiveert als opbrengsten genereert mogelijk?
Nieuwe  Marken

Nieuwe Marken

Nieuwe Marken zijn kleine aantallen woningen in lage dichtheden in algemeen toegankelijke en streekeigen natuurgebieden.
Tijdelijk Anders Bestemmen

Tijdelijk Anders Bestemmen

De omkering in het project ‘Tijdelijk bestemmen’ is dat de onzekerheid tot zekerheid gemaakt wordt: je gaat voor bepaalde tijd bouwen, voor de tijd die je denkt te kunnen overzien.
Tijdelijke Natuur

Tijdelijke Natuur

Tijdelijke natuur is natuur die voor een aantal jaren wordt ontwikkeld op gronden die wachten op realisatie van hun bestemming als bijvoorbeeld bedrijventerrein of woonlocatie.
VoorNatuur

VoorNatuur

VoorNatuur is het innovatieplatform voor de natuur; een knooppunt voor mensen en organisaties die werken aan natuurinnovaties, altijd met meerwaarde voor de natuur zelf.
 
Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken