De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Projecten

Land- en tuinbouw en agribusiness

Verwijzingen:

Amazing Grazing (Courage)

Amazing Grazing (Courage)

De weidende koe is een Nederlands icoon. Zij is beeldbepalend voor de Nederlandse melkveehouderij en van groot belang voor haar maatschappelijk draagvlak en de afzet van zuivel.
Antibioticavrije Ketens

Antibioticavrije Ketens

Hoe kan het antibioticagebruik in de veehouderij fors minder? Hoe ziet een antibioticavrij bedrijf eruit? En wat betekent dat voor de keten?
Auto Border Collie (Courage)

Auto Border Collie (Courage)

Het doel van Auto Border Collie is het optimaliseren van weidegang met behulp van een ‘virtual electric fence’, waarbij de klassieke afrastering verdwijnt.
Biobankier (Courage)

Biobankier (Courage)

Natuurbeheer op melkveebedrijven moet een gedeelde verantwoordelijkheid worden. In een nieuw te formuleren project wordt getracht coalities te smeden en een nieuwe aanpak te formuleren.
ECOFERM!

ECOFERM!

ECOFERM! is een kringloopboerderij die naast vlees ook energie, algen, kroos en schoon water produceert.
FaceKoe/SuperBoer (Courage)

FaceKoe/SuperBoer (Courage)

De centrale vraag in het project is, hoe kan de doorsnee burger verbonden worden met het hart van een melkveebedrijf.
Floating Farm (Courage)

Floating Farm (Courage)

Diervriendelijk, economisch verantwoord en dicht bij de consument.
Gezonde partners: melkveehouder & dierenarts (Courage)
Greenfertilizer (Kiemkracht)

Greenfertilizer (Kiemkracht)

Greenfertilizer: zonnemelken voor een carbo-neutrale landbouw. Hernieuwbare energie van zon en wind voor lokale carbo-neutrale kunstmest en transportbrandstof voor de landbouw.
Greennest (SIGN/STIRR)

Greennest (SIGN/STIRR)

Het doel van dit project is om na te gaan of en hoe slimme combinaties van tuinbouw en gastvrijheidseconomie nieuwe business kunnen genereren.
iGreen (SIGN)

iGreen (SIGN)

De uitdaging van dit project is om fraaie, draagbare luchtzuiveringsunits te maken die het gezicht niet verbergen maar juist tonen
Koeientuin (Courage)

Koeientuin (Courage)

Het betreft een nieuw integraal ontwerpprincipe voor het huisvesten van melkvee, waarbij de biologische behoeften van de koe en de maatschappelijke waardering de belangrijkste vertrekpunten zijn.

Projecten binnen dit concept:

Het Bomendak

Weidevloer

Lupine: goed voor u! (Kiemkracht)

Lupine: goed voor u! (Kiemkracht)

Consumptie van lupine heeft een groot aantal gezondheidsbevorderende effecten. De meerwaarde van deze gezonde voeding kan ook in ketenverband gedeeld worden.
LupinSilver (Kiemkracht)

LupinSilver (Kiemkracht)

LupinSilver is het gezamenlijke project van maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven om te komen tot aantrekkelijke voedselproducten gebaseerd op het oeroude gewas lupine.
Markt voor mest

Markt voor mest

De mestproblematiek blijft met name de varkenshouderij in Nederland achtervolgen. Het huidige mestoverschot wordt tegen hoge kosten afgezet in de akkerbouw.
Meat your own

Meat your own

Meat your own beoogt nadrukkelijk consumenten in contact te brengen met het dier dat ze consumeren met als doel de anonimiteit te doorbreken.
Multipurpose maritiem ondernemerschap

Multipurpose maritiem ondernemerschap

Het motto is: van visser naar multipurpose maritiem ondernemer! Vissers zijn prima zeelui en kunnen meer dan vissen alleen. Verbrede visserij is in 2025 algemeen gangbaar.
SmartBot (Kiemkracht)

SmartBot (Kiemkracht)

Kleinschalige interconnected robotica kan bij het bietenrooien een mogelijke oplossingsrichting zijn voor een totale verandering van arbeid en agrologistiek binnen een bedrijf.
Work is gaming! (SIGN)

Work is gaming! (SIGN)

Werken in de tuinbouw is schoon en prettig. Technologie speelt een steeds belangrijkere rol. De tuinbouwsector is een aantrekkelijke werkgever.
ZERO-stal

ZERO-stal

Het doel van dit project is de ontwikkeling, realisatie en demonstratie van een innovatief veehouderijsysteem
Resultaatpagina:     01 02
 
Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken