De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Projecten

Land- en tuinbouw en agribusiness

Verwijzingen:

Agropower

Agropower

Kern van dit project is de omslag binnen de landbouw van grootverbruiker van energie naar producent van energie.
Akkervarken (Kiemkracht)

Akkervarken (Kiemkracht)

Het Hollands akkervarken gaat uit van openlucht-diervriendelijke dierhouderij, minimale investeringen, tijdelijke varkenshuisvesting en benutten van agrarische reststromen als voer.
Algen en oesters: draining sustainable profit

Algen en oesters: draining sustainable profit

Het drainwater van de glastuinbouw bevat stikstof en fosfaat, die door algen om te zetten zijn in biomassa. We hebben onderzocht of oesters de algen op een efficiënte manier kunnen oogsten.
Biochar (Kiemkracht)

Biochar (Kiemkracht)

Door het duurzaam verhogen van het OS-gehalte (OS=organische stof) in de bodem, is permanente CO2-opslag in de bodem mogelijk.
Blue Challenge

Blue Challenge

De doelstelling van het Blue Challenge Program is identificatie van de risicoprofielen van aquacultuur-ondernemingen, ontwikkeling van innovatieve financieringsconstructies en kennisontwikkeling.
Carbonbanking (Courage)

Carbonbanking (Courage)

In potentie is landbouwgrond (of grasland) een interessante plek om geëmitteerde CO2 in vast te leggen, dan wel enorme hoeveelheden koolstof in op te slaan.
Cowfortable (Courage)

Cowfortable (Courage)

Cowfortable is de uitwerking van één van de innovatieopgaven die zijn voortgekomen uit Cowmunity, de zoektocht naar een maatschappelijke gewaardeerde grootschalige melkveehouderij.
Cowmunity (Courage)

Cowmunity (Courage)

De ambitie van dit project is om maatschappelijke schrikbeelden rond schaalvergroting in de melkveehouderij (dierenwelzijn, landschappelijke inpassing) om te zetten in een nieuw wensbeeld.
De zee als ecologisch kapitaal

De zee als ecologisch kapitaal

De kernvraag is: nemen vissers de verantwoordelijkheid voor hun eigen ecologische en economische toekomst?
Dierbare veehouderij

Dierbare veehouderij

De relatie tussen mens en dier in onze westerse samenleving is de laatste decennia sterk aan het veranderen. Het welzijn van dieren in de veehouderij staat al sinds de jaren zeventig ter discussie.
Ecopyramide

Ecopyramide

De Ecopyramide: in de top zitten de producten met een hoge waarde, maar met een relatief kleine marktomvang, onderin zitten producten met een lage waarde, maar met een groot marktvolume.
Een nieuwe meente

Een nieuwe meente

Een belangrijk uitgangspunt bij een meente is dat het gebied zodanig wordt beheerd dat het voortbrengend vermogen ervan in stand blijft.
Eendenkroos

Eendenkroos

Het gaat hier om een verkenning op basis van de hypothese dat het plantje Eendenkroos (Lemna spec.) kan bijdragen aan verschillende systeeminnovaties.
Flowerport China (SIGN)

Flowerport China (SIGN)

De te bereiken omslag is die van aanbieder of inkoper van producten naar duurzame ketenregie binnen de tuinbouw, van productie tot en met klant.
Fosfaat in balans

Fosfaat in balans

In dit project zijn de wereldwijde voorraden en stromen van fosfaat in kaart gebracht om de urgentie van mogelijke fosfaatschaarste te verkennen en vervolgens opties te ontwikkelen om hierop in te spe
Gecertificeerde kruidenketen (SIGN)

Gecertificeerde kruidenketen (SIGN)

In de gezondheidszorg loopt het marktdenken bij de ontwikkeling van geneesmiddelen tegen haar grenzen aan.
Goed weer garantie vakantiepark (SIGN)

Goed weer garantie vakantiepark (SIGN)

Nederland is een belangrijke vakantiebestemming, maar het weer is zelfs in de zomer een onzekere factor en kan de vakantiepret flink bederven.
Grasol

Grasol

In Grasol gaan we ervan uit dat het maaisel van natuurgras een bron van duurzame energie is. Die bron kan worden vrijgemaakt door het gras via een proces van pyrolyse om te zetten in olie.
HACCP+

HACCP+

In hoeverre klopt de indruk dat HACCP-voorschriften en (andere) hygiënecodes in de Warenwet belemmeringen met zich meebrengen voor kleinschalige/ambachtelijk werkende producenten.
Interactieve sierteeltportal voor consument (SIGN)

Interactieve sierteeltportal voor consument (SIGN)

Planten hebben niet alleen een sierfunctie, maar ruimen ook fijn stof op, bevochtigen de omgeving, geven schaduw en bevorderen de leerprestaties en creativiteit van mensen.
Resultaatpagina:     01 02
 
Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken