De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Nieuwsberichten

08-2013 - Start fase 2 Antibioticavrije pluimveeketen

Verwijzingen:

Datum publicatie: 2013-08-14
Meer informatie: Drs. M.M.A. (Lenie) Klein Holkenborg
E-mail: lenie@kleinholkenborg.nl
Telefoon: 06-23138595
Mobiel: -
Aandachtsgebied: Antibioticavrije Ketens

Fase 2 van het Innovatieprogramma Antibioticavrije Pluimveeketen is gestart in de zomer van 2012. Bij de start stond eerst het organiseren van deelname van de gehele keten centraal omdat betrokkenheid van alle schakels in de keten van belang is. Initiatiefnemers slachterij 2 Sisters Storteboom en fokkerij Aviagen EPI hebben dit gezamenlijk opgepakt. Dit heeft geleid tot deelname van twee mengvoerbedrijven, 4 broederijen, 31 vleeskuikenbedrijven, 20 vermeerderingbedrijven, 8 opfokbedrijven en enkele dierenartspraktijken.

Met de deelnemende bedrijven is vervolgens besproken welke aspecten in elke schakel van belang zijn om te gaan monitoren. Hierover zijn afspraken gemaakt en 2SS verzameld al deze informatie voor analyses en terugkoppelingen.

De groep vleeskuikenhouders is als eerste aan de slag gegaan met de opdracht om eerst de basis (hygiëne, opvang eendagskuikens, drinkwater en stalklimaat) op orde te krijgen. Na een aantal rondes zullen deze bedrijven op basis van de terugkoppeling van 2 Sisters Storteboom verder ingaan op specifieke knelpunten.

Na de eerste rondes valt als eerste op dat de wateranalyses wijzen op veel problemen bij het drinkwater. Ook kunnen vraagtekens worden geplaatst bij de (ontbrekende) normen voor drinkwaterkwaliteit. De deelnemers gaan zich de komende tijd inspannen om de drinkwaterkwaliteit alsnog op orde te krijgen. 2SS gaat opnieuw waterkwaliteit monitoren waarbij ook streefwaarden voor drinkwaterkwaliteit zullen worden aangegeven.
Informatie over analyse en terugkoppelingen van andere aspecten bij vleeskuikenhouders volgt in een volgende rapportage. De broederijen, opfokkers en vermeerderaars zijn inmiddels ook gestart. Informatie hierover volgt eveneens in een volgende rapportage.

De rapportage ‘Start Fase 2 Antibioticavrije Pluimveeketen’ bevat een overzicht van de werkzaamheden en vorderingen in het afgelopen jaar. In een bijlage is de 'Monitoring Pluimveeketen' opgenomen.

 
Gerelateerd aan het domein:

Land- en tuinbouw en agribusiness

Gerelateerd aan het project:

Antibioticavrije Ketens

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken