De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Nieuwsberichten

06-2013 - Gastvrijheidssector op Natuurtop

Verwijzingen:

Datum publicatie: 2013-06-24
Meer informatie: Ir. N.J. (Nico) Beun
E-mail: n.j.beun@innonet.agro.nl
Telefoon: +31(0)70-3785929
Mobiel: +31(0)6-48131099
Aandachtsgebied: natuur, landschap en ruimte

Op 22 juni vond op het geofort Herwijnen de door staatssecretaris Dijksma en door onder andere premier Rutte bezochte Natuurtop plaats. Op die top was er tijd en ruimte gemaakt voor een Groene Tafel Natuur en Gastvrijheidseconomie, waaraan werd deelgenomen door een groot aantal prominente vertegenwoordigers uit en rond de sector. Die vertegenwoordigers hebben met elkaar een intentieverklaring opgesteld, waarin zij aangeven te willen streven naar een cluster van acties dat zorgt voor zowel versterking van de natuur als van de gastvrijheideconomie. De definitieve intentieverklaring Natuur en Gastvrijheid is overhandigd aan staatssecretaris Sharon Dijksma. Als opmaat voor de Groene Tafel had Innovatie Agro & Natuur, in goed overleg met STIRR en EZ, een verkenning laten uitvoeren naar wat er gebeurt (of juist niet) op het snijvlak van natuur en gastvrijheid. Dat heeft geleid tot een aantal Principes, naar analogie van de principes die William McDonough en Michael Braungart hebben geformuleerd rond Cradle to Cradle. Een van die principes is bijvoorbeeld dat de gastvrijheidssector beleving nodig heeft voor zijn gasten, en dat de natuur die in grote diversiteit levert in stad en land en van vensterbank tot oesterbank. Vervolgens wordt dan gekeken wat er nodig is om die principes echt te laten werken, als input voor een actieagenda. Die moet in het najaar gereed komen en zowel input leveren voor de op te stellen Natuurvisie als voor de Innovatieagenda van de gastvrijheidssector. 

Fotograaf: Robert Goddyn

 


 

 

 
Gerelateerd aan het domein:

Natuur, landschap en ruimte

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken