De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Nieuwsberichten

06-2013 - Start fase 2 Antibioticavrije varkensketen

Verwijzingen:

Datum publicatie: 2013-06-20
Meer informatie: Drs. M.M.A. (Lenie) Klein Holkenborg
E-mail: lenie@kleinholkenborg.nl
Telefoon: 06-23138595
Mobiel: -
Aandachtsgebied: Antibioticavrije Ketens

Fase 2 van het Innovatieprogramma Antibioticavrije Varkensketen, gestart in het voorjaar van 2012, staat in het teken van opschalen, implementeren en oplossen van hardnekkige knelpunten. De ontwikkeling naar een antibioticavrije varkensketen met Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) krijgt serieus vorm.
Bij de start van fase 2 stond het formuleren van nieuw beleid voor de keten centraal. KDV heeft gekozen voor duidelijke doelstellingen met een stapsgewijze aanscherping. Sturing in de keten gaat met behulp van drempelwaardes voor alle deelnemers voor o.a. uitval, slachtafwijkingen, antibioticagebruik, speenleeftijd, verbod op koppelmedicatie en medicatie via het drinkwater, en de inzet van een onafhankelijke dierenartscoach bij problemen. Het KDV-certificatiesysteem zorgt voor borging van de afspraken.

In vergelijking met fase 1 zijn de eerste resultaten van de grotere groep deelnemers in fase 2 minder voorspoedig. De meer efficiëntere aanpak gericht op ‘zelfstandige managementteams’ met een ketenmanager op afstand, zorgt minder snel voor resultaat. Echter KDV gaat er van uit dat deze nieuwe aanpak ook tot de beoogde resultaten zal leiden.

De rapportage ‘Start van fase 2 Antibioticavrije varkensketen KDV’ bevat een overzicht van de werkzaamheden en vorderingen in het afgelopen jaar.

 
Gerelateerd aan het domein:

Land- en tuinbouw en agribusiness

Gerelateerd aan het project:

Antibioticavrije Ketens

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken