De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Nieuwsberichten

03-2013 - RLI pleit voor Agroparken

Verwijzingen:

Datum publicatie: 2013-03-21
Meer informatie: Dr.ir. J.G. (Jan) de Wilt
E-mail: j.g.de.wilt@innonet.agro.nl
Telefoon: +31(0)70-3784774
Mobiel: +31(0)6-48131103
Aandachtsgebied: landbouw en agribusiness

In haar advies Ruimte voor Duurzame Landbouw, dat gisteren is verschenen benadrukt de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) de noodzaak voor een versnelde pluriforme ontwikkeling van de landbouw. Zij benoemt Agroparken als een perspectiefvolle richting. Daarmee steunt zij de ontwikkeling van dit concept, dat ruim 10 jaar geleden door Innovatie Agro & Natuur is ontwikkeld. Concreet luidt het advies (pag. 30): Wijs in overleg met alle betrokken partijen een locatie aan voor de ontwikkeling van een nieuw geclusterd agro-science park, dat een voorbeeld wordt van verduurzaming en innovatie en dat aan binnen- en buitenland laat zien hoe de Nederlandse land- en tuinbouw kan bijdragen aan een maatschappelijk breed gewaardeerde gebouwgebonden landbouw in zowel de dierlijke als de plantaardige sectoren.

Zij motiveert dit als volgt
" ...De RLI vindt het nodig dat ook de ontwikkeling van geclusterde bedrijvigheid van agrarische en niet-agrarische activiteiten op agro-science parken wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. Juist deze geclusterde bedrijfsvormen zijn proeftuinen voor het ontwikkelen van systemen die vervolgens ook in de andere verduurzamingsvarianten kunnen worden toegepast en geëxporteerd naar andere landen. Zorgvuldige doorontwikkeling van met name de gebouwgebonden dierhouderij in combinatie met niet-agrarische bedrijvigheid (energiewinning, recycling van grondstoffen) op daartoe aangewezen locaties geeft ruimte voor andere en meer grondgebonden vormen in het landelijk gebied. De RLI ziet graag dat de overheid ook via deze agro-science parken een hefboom creëert om de land- en tuinbouw een nieuwe dynamiek te geven."

 
Gerelateerd aan het domein:

Land- en tuinbouw en agribusiness

Gerelateerd aan het project:

Agrocentrum

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken