De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Nieuwsberichten

06-2011 - Grassa!-event in september

Verwijzingen:

Datum publicatie: 2011-06-24
Meer informatie: Ing. C.K. (Carel) de Vries
E-mail: devriesprojectregie@planet.nl
Telefoon: +31(0)6-53578896
Mobiel: -
Aandachtsgebied: innovatie rundveehouderij
De eerste fase van Grassa! is per 1 mei dit jaar afgerond. Het sluitstuk van deze fase is het mobiel maken van de verbeterde pilotinstallatie. Het doel van het mobiel maken is om op diverse plekken in het land met diverse biomassastromen op praktijkschaal ervaring op te doen met de ontwikkelde raffinage-techniek. Het is tevens een eerste stap naar commerciële marktintroductie voor potentiële klantengroepen (leveranciers van biomassa (o.a. melkveehouders), veevoerbedrijven en vezelverwerkers (o.a. papierindustrie).
In de eerste fase is veel informatie verzameld over de techniek en de kwaliteiten en gebruiksmogelijkheden van het eiwit en de vezels. Ter afsluiting van deze fase hebben de projectpartners besloten om een ‘Grassa!-event’ te organiseren, waarvan de coördinatie door Courage verzorgd wordt. Het plan is om op een modern melkveebedrijf in Gaasterland een expertmeeting te organiseren voor genodigden waarbij de opgedane ervaringen en verzamelde kennis en informatie zal worden gedeeld. We hebben voor deze bijeenkomst een breed gezelschap van deskundigen en verantwoordelijken uit de wereld van de BBE (Biobased Economy) op het oog. BBE speelt een prominente rol in meerdere van de door het kabinet aangewezen topgebieden. Aansluitend op de expertmeeting zal een open dag/-middag worden georganiseerd die vrij toegankelijk is.
Ondertussen is de tweede fase van Grassa! van start gegaan. Die richt zich op het verfijnen van het raffinage proces, waarbij we ons met name richten op het winnen van waardevolle stoffen uit het restsap (fosfaat, suikers, aminozuren e.d.).

 

 
Gerelateerd aan het domein:

Land- en tuinbouw en agribusiness

Gerelateerd aan het project:

Grassa! (Courage)

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken