De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Nieuwsberichten

11-2009 - Zelfbemestende akkerbouw in de prijzen

Verwijzingen:

Datum publicatie: 2009-11-12
Meer informatie: Prof.dr.ir. R.J.F. (Rob) van Haren
E-mail: info@colorandbrain.com
Telefoon: +31(0)6-20182110
Mobiel: -
Aandachtsgebied: akkerbouw

Kiemkracht heeft een prijs gewonnen met het concept zelfbemestende akkerbouw in de  Cradle2Cradle beauty contest, een initiatief van  de werkgroep Cradle to Cradle & Energie, onderdeel van het Platform Ketenefficiency.
De prijs van € 100.000 is uitgekeerd door SenterNovem op het Nationaal Duurzaamheidscongres op 11 november 2009, als zijnde 100% subsidie.

Links: Rob van Haren, directeur Kiemkracht; midden: Herman de Boon, voorzitter werkgroep C2C en Energyefficiency en effectiviteit; rechts: Alexander Collot d'Escury, Desso Group BV.

Dit bedrag moet worden besteed aan het uitwerken van de businesscase 'terugwinnen van fosfaat'. Doel van het IP-voorstel 'Sluiten van plantenvoedingsstoffenkringloop'  is het ontwikkelen van gesloten kringlopen voor de belangrijkste nutriënten als stikstof, fosfaat, kalium voor biomassaproductie, die door het verwerken van biomassa in de afvalketen terechtkomen.
Zie ook het persbericht voor meer informatie.

 
Gerelateerd aan het domein:

Land- en tuinbouw en agribusiness

Gerelateerd aan het project:

Zelfbemestende akker: afval is voedsel (Kiemkracht)

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken