De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Nieuwsberichten

07-2009 - Rondetafels Gezondheid en Groen mei jl.

Verwijzingen:

Datum publicatie: 2009-07-13
Meer informatie: Ing. H. (Hiske) Ridder
E-mail: hridder@conpuls.nl
Telefoon: +31(0)6-17391430
Mobiel: -
Aandachtsgebied: Voeding

Op 19 en 20 mei jl.  zijn twee rondetafels georganiseerd. Het onderwerp van de tafels - gezondheid en groen; welbevinden door zelfsturing - bleek een heel actueel, levend en urgent thema. Tijdens de rondetafels heeft een gevarieerde groep mensen elkaar geïnspireerd en zijn veel initiatieven uitgewisseld die de betekenis van groen op heel diverse manieren in praktijk brengen.

John Huige, organisator van de tafels, heeft na afloop van de twee rondetafels terug- en vooruitgekeken. Zijn verslag verbindt de uitkomsten van de twee tafels en koppelt deze op diverse plekken aan andere bronnen. John analyseert, reflecteert en vertaalt ook vanuit zijn eigen ervarings- en beroepspraktijk en vlecht die inzichten in het verslag. Verschillende disciplines en zienswijzen zijn, zoals uit het verslag is op te maken, tijdens de twee avonden intensief uitgewisseld en soms ook samengesmolten. De avonden hebben op verschillende manieren geleid tot nieuwe doorkijken.

Voor Innovatie Agro & Natuur waren de rondetafels bijzondere momenten van en voor inspiratie. Op basis van de uitkomsten gepubliceerd in “Gezondheid zonder Grenzen” en de uitkomsten van de rondetafels wil Innovatie Agro & Natuur de conceptlijn 'Een groenlabel voor de buurt' verder uitwerken.

Een groenlabel voor de buurt
Eerste aanzet en doorkijk:
Bewoners bepalen op basis van zelf gekozen/ervaren parameters de kwaliteit van hun buurt. Door zelf aan de slag te (kunnen) gaan, verbeteren en veranderen de bewoners hun buurt op een manier die bij de buurt past op dat moment en in die omstandigheden. Een groenlabel is een dynamisch label. Om te kunnen handelen is nieuw samenspel tussen professionals (werkzaam bij o.a. gemeente, woningbouwvereniging, welzijnsorganisatie en projectontwikkelaar) en bewoners nodig. Een samenspel dat nieuwsgierigheid en vertrouwen als basis heeft. Het groenlabel beoogt te komen tot echte samenwerking tussen bewoners en professionals. Het groenlabel moet leiden tot meer zelfsturing waarbij samen leven het uitgangspunt is.

 
Gerelateerd aan het domein:

Voeding

Gerelateerd aan het project:

Gezondheid zonder grenzen

Nabij Groen

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken