De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Nieuwsberichten

Historie Westland in zee

Verwijzingen:

Datum publicatie: 2007-12-31
Meer informatie: P.T. (Peter) Oei
E-mail: p.t.oei@innonet.agro.nl
Telefoon: +31(0)70-3785732
Mobiel: +31(0)6-51542882
Aandachtsgebied: glastuinbouw

In 2007 zijn drie strategische ruimtelijke opties door Haskoning uitgewerkt, waaronder een lagune voor de kust of alleen uitbreiding direct grenzend aan de huidige kust. Met LTO Noord Glaskracht, de Zuid Hollandse Milieufederatie en de provincie is een eerste rapport opgesteld. Geconstateerd is dat natuur en recreatie de drijvende krachten dienen te zijn, maar glastuinbouw kan wel natuur en milieu dienen door de bijzonder schone productie en de groeiende vraag naar vis en schelpdieren, die door de natuur niet meer kan worden opgebracht.

Het zoeken naar strategische partners en het opzetten van een draagvlakstrategie zijn de belangrijkste activiteiten voor 2008.

 
Gerelateerd aan het domein:

Land- en tuinbouw en agribusiness

Gerelateerd aan het project:

Westland in zee (SIGN)

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken