De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Nieuwsberichten

02-2016 - Woonconsument 2.0 wil natuurlijker wonen

Verwijzingen:

Datum publicatie: 2016-02-23
Meer informatie: Ir. N.J. (Nico) Beun
E-mail: n.j.beun@innonet.agro.nl
Telefoon: +31(0)70-3785929
Mobiel: +31(0)6-48131099
Aandachtsgebied: natuur, landschap en ruimte

 

dorpslandgoed

Uit onderzoek van MarketResponse blijkt dat er een grote groep consumenten is die groener wil wonen en dit wil combineren met zorgen voor de natuur in eigen omgeving. Steeds vaker steken burgers energie in beheer en onderhoud van hun directe groene omgeving. Uit het onderzoek blijkt ook dat de waardering voor een groene leefomgeving zeer hoog is evenals de bereidheid daarvoor eventueel te

Concreet is een groep van 1.056 personen bevraagd op het dorpsLandsgoed, een initiatief van 2Open. Bij dorpsLandgoed staan de woningen in de natuur en gaan bewoners de verplichting aan om 200 uur per jaar (wekelijks een dagdeel) te werken aan het beheer van het landgoed. In het onderzoek is in het bijzonder gekeken naar de kansen voor een dorpsLandgoed in de gemeente Almelo. Een vertaling van de resultaten naar de doelgroep in heel Nederland laat zien dat het zou gaan om 330.000 huishoudens die een verhuizing naar deze woonvorm in Almelo zouden willen overwegen.

De resultaten van het onderzoek van MarketResponse onderbouwen de potentie van grensverleggende woonconcepten als Nieuwe Marken in het algemeen en het initiatief dorpsLandgoed in het bijzonder. Gemeenten, grondeigenaren en ontwikkelaars kunnen met deze nieuwe woonvormen beantwoorden aan zowel de wensen van woonconsument 2.0 als ook ontwikkeling en beheer van natuur door burgers stimuleren.

 

 
Gerelateerd aan het domein:

Natuur, landschap en ruimte

Gerelateerd aan het project:

Nieuwe Marken

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken