De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Nieuwsberichten

06-2015 - Knooperf De Veldboer verkocht

Verwijzingen:

Datum publicatie: 2015-05-28
Meer informatie: Ir. N.J. (Nico) Beun
E-mail: n.j.beun@innonet.agro.nl
Telefoon: +31(0)70-3785929
Mobiel: +31(0)6-48131099
Aandachtsgebied: natuur, landschap en ruimte

Vanaf de start was er veel belangstelling van potentiële kopers voor Knooperf De Veldboer. Door een combinatie van factoren, waaronder de crisis op de woningmarkt, is het lastig gebleken om individuele kopers te vinden die daadwerkelijk tot aankoop van een kavel konden / wilden overgaan. Het Tubbergse college van B&W heeft recent ingestemd met de verkoop van het Knooperf in Langeveen aan Erfgoed, landelijk bouwen. ErfGoed zal het Knooperf gaan ontwikkelen met dezelfde ambities, waarbij de uitgangspunten van het Knooperf overeind blijven: verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, vergroting van de toegankelijkheid van het landelijk gebied en behoud van de erfstructuur. Ook is afgesproken dat het openbaar gebied en het openbaar groen eigendom van de gemeente blijft.

 

 
Gerelateerd aan het project:

Knooperven

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken