De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Nieuwsberichten

05-2015 - Weiden zonder afrastering in 2030?

Verwijzingen:

Datum publicatie: 2015-05-30
Meer informatie: Ing. C.K. (Carel) de Vries
E-mail: devriesprojectregie@planet.nl
Telefoon: +31(0)6-53578896
Mobiel: -
Aandachtsgebied: innovatie rundveehouderij

amazinggrazing

Hoe ziet het weiden van koeien er anno 2030 uit? Nieuwe visies en technieken voor weidegang zijn nodig om de opstaltrend te doorbreken. In de nieuwe brochure Amazing Grazing 2030 wordt een uitgebreid toekomstbeeld geschetst van de weidegang in 2030: virtuele rasters, stripgrazen, gegevensstromen, geïntegreerde grasteeltsystemen, kunstmatige koe-beïnvloeding, 'boerrobots' en drones komen daar onder andere in naar voren. Reeds uitgevoerde praktijkproeven laten ook al zien dat weidegang zonder afrastering ('virtual fence') mogelijk is. Door middel van een geluidssignaal hoort de koe waar de afrastering zich bevindt. Voordelen van deze automatische weidegang: minder werk, efficiënter graslandbeheer en betere veevoeding.

 

 

  
 

.

 
Gerelateerd aan het domein:

Land- en tuinbouw en agribusiness

Gerelateerd aan het thema:

Courage

Gerelateerd aan het project:

Amazing Grazing (Courage)

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken